bij mijn werkplek, augustus 2019

bij mijn werkplek, augustus 2019

over mij

(scroll down for English)

Ik ben Marielle Kleynjan (1968).Sinds 1990 samen met mijn lief en sinds 1994 moeder van de liefste zoon.
Ik inspireer en begeleid vrouwen in het afsluiten van het ene verhaal om plaats te maken voor het volgende verhaal in hun leven om hun vrijheid, kracht en eigenliefde weer te voelen. Mijn superpowers zijn ontwarren, structureren, confronteren, spiegelen, humor en empathie. En ik zie in elk mens en in elke situatie potentie.

Met mijn soms surrealistische zelfportretten verbeeld ik de verhalen, gedachten en emoties van de vrouw als archetype en die van mijzelf in het bijzonder. Ik zoek in mijn werk naar echtheid en ik schuw daarbij de scherpe randjes en de donkere kant van het leven niet.

Ik heb als zelfstandige vanuit mijn bedrijf Moem vanaf 2004 één op één gesprekken, cursussen, trainingen en workshops gegeven aan vrouwen op het gebied van vrouwelijk leiderschap, sensualiteit, seksualiteit en relatie. (10x Meer Plezier! , Strip je Vrij!) In 2016 voelde ik dat ik niet helemaal meer mijn “talk kon walken” omdat ik iets miste in mijn leven. De drang om expressie te geven aan mijn eigen emoties en processen werd groot. Ik had vroeger op de lerarenopleiding textiele werkvormen/tekenen/handvaardigheid en daarna op de HKU en Academie Montaigne van alles geleerd behalve fotografie. In 2016 nam ik les op de fotovakschool Rotterdam en alles kwam bij elkaar: Mijn liefde voor beeld en verbeelden/conceptuele kunst en mijn liefde voor het werken met wat er allemaal in ons hoofd gebeurt; hoe we denken, dromen, verwerken, voelen, projecteren, hopen, uitstippelen, ons zelf voor de gek houden, etc.

Fotografie is een onderdeel van mijn werk. Tekenen, schilderen of digitaal de foto's bewerkingen totdat de verbeelding helemaal klopt is misschien wel een groter deel. Soms maak ik iets, borduren, naaien of zeefdrukken, voordat ik ga fotograferen. Het is echt heerlijk dat ik voor mijn verbeeldingen kan putten uit zoveel verhalen van heldinnen en godinnen die ik ook al gebruikte in mijn vorige bedrijf. En dat ik zoveel verschillende soorten kunstonderwijs heb gevolgd en nog steeds volg.

Ik wil graag dat je als vrouw kunst kan bekijken en eventueel kopen die speciaal voor jou gemaakt is. Kunst met verhalen, emoties en processen die alle vrouwen wel eens een keer meemaken. Kunst met een heldin waaraan je je kunt spiegelen, zodat je je niet alleen voelt en je gezien voelt. En dat je je tegelijkertijd geïnspireerd voelt om ook naar je eigen leven te kijken en díe stappen te maken om zelf richting te geven aan en in je leven. Dat je je vrij voelt om jezelf zonder schaamte of pardon tot expressie te brengen. In kunst, in looks, in je leven, in alles en op allerlei manieren. En dat je anderen vrouwen ook daarin support en toejuicht.
Jij bent de beste jij die er is. Hoe meer jij hoe beter! En hoe meer gelukkige vrouwen hoe beter!

Liefs,

marielle-sig-2019.png


Marielle is open, vrolijk, heel zacht maar met een geringe tolerantie voor aanstellerij, flauwekul en slachtofferschap. Ik waardeer haar moeilijke vragen:-) Ze kijkt nergens van op, vindt niets raar. Marielle stelt zich helemaal open en geeft mij daarmee toestemming om naar buiten te kruipen. - Caroline

 

about me

I’m Marielle Kleynjan (1968). Since 1990 together with my love and since 1994 mother of the sweetest son.
I inspire and guide women in closing one story to make way for the next story in their lives to feel their freedom, strength and self-love again. My superpowers are unraveling, structuring, confronting, mirroring, humor and empathy. And I see potential in every person and in every situation.

With my sometimes surrealistic self-portraits, I depict the stories, thoughts and emotions of the woman as an archetype and of myself in particular. In my work I look for authenticity and I do not shy away from the sharp edges and the dark side of life.

Working as an independent in my own company Moem since 2004 I have facilitated one-on-one coaching, courses, training and workshops to women about female leadership, sensuality, sexuality and relationships. (10x Meer Plezier!, Strip je Vrij!) In 2016 I felt that I could no longer ‘walk my talk’ because I missed something in my life. The urge to express my own emotions and processes grew stronger. In the past I had learned all sorts of things at the art teacher academy and at the HKU and Academie Montaigne except for photography. In 2016 I took lessons at the Rotterdam Photo School and everything came together: My love for images and conceptual art and my love for working with everything that happens in our minds; how we think, dream, process, feel, project, hope, plan, fool ourselves, etc.

Photography is part of my work. Drawing, painting or digitally editing the photos until the visualisation/imagination is completely correct is perhaps a larger part. Sometimes I make something - embroidery, sewing or screen printing- before I start photographing. It's really wonderful that I can draw from so many stories of heroines and goddesses that I used in my previous occupation for my imaginations. And that I have followed and am still following so many different types of art education.

I want you as a woman to be able to view and possibly buy art that is made especially for you. Art with stories, emotions and processes that all women sometimes experience. Art with a heroine to whom you can relate, so you won't feel alone and feel seen. And that at the same time you feel inspired to look at your own life and take those steps to lead your life your way. That you feel free to express yourself unapologetically. In art, in looks, in life, in everything and in all sorts of ways. And that you also support and applaud other women in this. You're the best you out there. The more you the better! And the more happy women the better!

With love,

marielle-sig-2019.png


©2019 marielle kleynjan