Ik heb in mijn vorige bedrijf Moem als vrouwencoach in onder andere mijn training Strip je Vrij! met honderden vrouwen in ondergoed voor de spiegel gestaan om hen te leren je lichaam met andere ogen te bekijken. Niet met de harde oordelende ogen van de media. Maar met ogen die de sensualiteit van elk lichaamsdeel weten te zien. Want ja, misschien heb je een dikke buik. Maar diezelfde buik was misschien het huis van je kindje. Of er past echt ontzettend veel lekkere pasta in, zoals bij mij. ;-) En ja die benen zijn volgens de modebladen veel te stevig. Maar je kunt er heerlijk hard mee lopen. Of zwemmen. Of dansen. Of ze brengen je maar mooi naar je werk elke dag. 

Bedank je lichaam voor wat het kan. Voor hoeveel plezier je eraan beleeft. En kijk met díe ogen naar jezelf in de spiegel. 

Stop die oordelen niet weg. Ruzie maken met je innerlijke criticus heeft geen zin. Dat ga je niet winnen. Maar zet er een ander oordeel naast; Ja, mijn haar is net stro. Maar wat is het lekker als de wind erdoor blaast. Ja ik heb putjes in mijn billen. Maar ik kan ermee schudden en twerken als de beste.

Jij weet vast wel wat leuks te verzinnen. Maar doe dat dan even vooraf, maak een lijstje vóór je voor de spiegel gaat staan. Want het kan zomaar zijn dat je anders de hele tijd naar die criticus moet gaan luisteren en daar wordt niemand vrolijk van.

En oh ja. Deze remedie moet je blijven herhalen. Ik ben nu ook weer bezig. Want als ik vaker perfecte plaatjes zie dan echte plaatjes, zoals bijvoorbeeld op Instagram, dan winnen de perfecte plaatjes en word ik weer ontevreden over mezelf. En mooie beelden maken van mijn imperfecte lijf helpt mij ook om mijn lichaam anders te bekijken. Misschien ook iets voor jou om uit te proberen!

Dit zijn verbeeldingen uit mijn derde serie over Aphrodite die vijftig geworden is. Deze serie gaat over het herwaarderen, het met zachte, ontvangende ogen bekijken van haar lichaam en de schoonheid weer zien van de vrouw. Hoe oud of jong ze ook is. 

 

In my previous occupation as a women's coach in my training Strip je Vrij! I stood with hundreds of women in underwear in front of the mirror to teach them to look at their body with different eyes. Not with the harsh judgmental eyes of the media. But with eyes that know the sensuality of every part of the body. Because yes, maybe you have a big belly. But that same belly might have been your child's house. Or it really can hold a lot of delicious pasta, such as mine. ;-) And yes those legs are maybe way too firm according to the latest fashion magazines. But you can walk really fast with them. Or swim. Or dance. Or they will take you to work every day.

Thank your body for what it can do. For how much pleasure you experience it. And look at yourself in the mirror with those eyes.

Don't put those judgments away. Quarreling with your inner critic doesn’t help. You won't win that battle. But try to add other qualities; Yes, my hair is just like straw. But how I love it when the wind blows through my hair. Yes I have cellulite on my buttocks . But I can shake my booty and twerk like the best.

You probably know how to come up with something. But do it in advance, make a list before you stand in front of the mirror. Because otherwise it may just be that you have to listen to that critic all the time and that doesn't make anyone happy.

And oh yes. You must keep repeating this remedy. I'm doing this exercise every now and then. Because if I see perfect pictures more often than real pictures, such as on Instagram, then the perfect pictures win and I become dissatisfied with myself again. And making beautiful images of my imperfect body also helps me to view my body differently. Maybe something for you to try out as well!

These is are visualisations from my third series about Aphrodite who has turned fifty. This series is about revaluing, viewing her body with soft, receiving eyes and seeing the beauty of the woman again. No matter how old or young she is.

 

©2019 marielle kleynjan