beschadigd

Hoe je van allerlei beschadigingen oploopt in je jeugd en daarna. En hoe je je best doet om al die stukjes te helen. En hoe het dan altijd toch voelbaar blijft of ineens zichtbaar wordt. Door jezelf of door een ander. En hoe je dan denkt; “je ziet er bijna niks meer van!" ;-)

damaged

How you suffer from all kinds of damage in your youth and afterwards. And how you do your best to heal all those pieces. And how it always remains tangible or suddenly becomes visible. By yourself or by someone else. And how you think; "Almost as good as new!" ;-)

click on photo for slides

 ©2019 marielle kleynjan