Inanna

scroll down for English

Inanna is het verhaal van de Godin Inanna die haar zus opzoekt in de onderwereld. Inanna is rijk en leeft in weelde en op weg naar de onderwereld moet ze al haar rijkdom inleveren, als betaalmiddel om doorgelaten te worden. Zo komt ze kaal, ontdaan van haar ego en maskers in de onderwereld aan. Klaar om haar zuster/schaduw te ontmoeten. Dit verhaal loopt in verschillende vertellingen op verschillende manieren af. Soms heel gruwelijk. maar voor mij gaat het om de weg. Niet het eind.

Deze serie zijn de verschillende fases van het proces die ik doormaakte om een angst die ik had onder ogen te zien en aan te gaan. Ik heb de verbeeldingen gemaakt met een lange sluitertijd waarin ik telkens twee verschillende poses aannam en dan stokstijf bleef staan of zitten. Zo heb ik geprobeerd om de beweging in de emoties vast te leggen. Om de fase te versterken. Dit zijn dus niet twee foto's door elkaar maar telkens één foto met twee poses.

click on photo for slides

Inanna

Inanna is the story of the goddess Inanna who visits her sister in the underworld. Inanna is rich and lives in luxury and on the way to the underworld she has to surrender all her wealth, as a means of payment to be let through. In this way she arrives naked in the underworld, stripped of her ego and masks. Ready to meet her sister / shadow. This story ends in different ways in different stories. Sometimes very horrible. But for me it's about the road. Not the end.

This series are the different phases of the process that I went through to face a fear I had. I made the images with a slow shutter speed in which I always took two different poses and then stood very still. By doing this I tried to capture the movement in the emotions. To strengthen the phase. So these are not two photos together but each time one photo with two poses.

©2019 marielle kleynjan