live and let die

Een verbeelding van mijn proces in heling. Het verwerken van trauma, maar ook het verlies van wat was. Het loslaten. Het verdriet over van alles. De twijfels en onzekerheden. Moet ik dit doorzetten of moet ik een andere weg inslaan. Het niet weten. Het gevoel van alles kwijt zijn door verlies van controle door het loslaten van wat was. En het zorgen voor mezelf in het midden van de verbeelding omdat dat de oplossingen en de antwoorden zal geven. Me niet laten verblinden door het verleden en niet in mijn hoofd gaan zitten piekeren. Alleen maar zíjn en me overgeven aan de wat er is en de tijd nemen om te helen.

A visualisation of my healing process. The processing of trauma, but also the loss of what was. The letting go. The sadness about everything. The doubts and uncertainties. Should I keep doing this or should I choose a new path. The not knowing anything. The feeling of losing everything by losing control by letting go of what was. And the taking care of myself in the centre of the visualisation because that will bring the solutions and the answers. Not letting the past blind me and not worry too much. Just being and surrender to what is and taking the time to heal.

click on photo for slides

live and let die -02

Hoe ik me probeer over te geven aan wat is. Ruimte te maken voor beter worden. Voor het zachter worden van de pijn en het verdriet. En hoe ik dan toch probeer vast te houden, controle te houden uit angst voor dat er niets meer is of overblijft als ik loslaat. En hoe ik daarom moet lachen om mezelf. Wat een gedoe!

How I try to surrender to what is. Make room for getting better. For softening the pain and sorrow. And how I try to hold on, to keep control for fear that there will be nothing left when I let go. And how that makes me laugh at myself. What a hassle!

©2019 marielle kleynjan