mood swinging

Soms maak ik gewoon één foto, één verbeelding of zelfportret. Omdat er iets uit moet en wel nu meteen. Ik schrijf het er niet uit maar verbeeld het er uit zou je kunnen zeggen. Soms hoort er een verhaaltje bij. Soms heb ik genoeg aan een titel om te delen. Je hoeft niet álles van me te weten, haha!

Sometimes I just take one photo, one depiction or self-portrait. Because something has to get off my chest and it has to be right now. I don't do that by writing about what I’m feeling but by depicting it. Sometimes I write a little story about it. Sometimes a title is enough for me to share with you. You don't have to know everything about me, haha!

click on photo for slides without text!

 ©2019 marielle kleynjan