Persephone

(scroll down for English)
Persephone is het vervolg op mijn serie “de teleurstelling”. In Persephone zoek ik alle emoties uit mijn jeugd op en wat er voor een emoties nu naar bovenkomen denkend aan die tijd. Dingen als dromen, fantaseren, sprookjes, tekenen, knutselen, verkleden, spelen staan voor mij naast ingehouden boosheid, angst, eenzaamheid en verdriet. Het was er allebei. Een lichte en een donkere kant.

Om die reden koos ik Persephone als heldin voor mijn verbeeldingen. Zij is als dochter van Demeter de godin van de lente maar ook is zij de koningin van de onderwereld doordat ze nadat Hades (god van de onderwereld) haar had ontvoerd er voor koos ook die rol aan te nemen. Persephone is daarom als dag en nacht. Ze is vrolijk, speels en zonnig als Godin van de lente en haar andere kant, die van koningin van de onderwereld, is donker en zwaar en soms depressief. Precies zoals ik mezelf zie, terugdenkend aan mijn jeugd.

Het donkere en zware voert de boventoon maar het licht, de bloemetjes die ik vroeger al tekende, de vlinders, het sprookjesachtige en speelse komt er doorheen. Al deze werken zijn uniek. Van alles dus maar 1 exemplaar.

click on photo for slides

Persephone is the continuation of my series "the disappointment". In Persephone I look at all the emotions from my childhood and what kind of emotions are coming up thinking about that time. Things like dreaming, fantasizing, fairy tales, drawing, crafting, dressing up, playing stand next to restrained anger, fear, loneliness and sadness. It was both there. A light and a dark side. That is why I chose Persephone as a heroine. As the daughter of Demeter, she is the goddess of spring but she is also the queen of the underworld because, after Hades (god of the underworld) had abducted her, she also chose to take on that role. Persephone is therefore like day and night. She is cheerful, playful and sunny as the goddess of spring and her other side, that of queen of the underworld, is dark and heavy and sometimes depressed. Exactly as I see myself, thinking back to my childhood. The dark and heavy is the main tone, but the light, the flowers that I also drew when I was a little girl, the butterflies, the fairytale-like and playfulness come through. All these works are unique. Only 1 piece of everything.

©2019 marielle kleynjan